<< Назад

Гражданска отговорност - 2019

Гражданска отговорност - 2019

Направете запитване
(полетата със * са задължителни)

"Гражданска отговорност" - 2018 - "TPL Insurance".

Защо е важно да сключите застраховка „Гражданска отговорност”?
При застраховка Гражданска отговорност не се застрахова даден имуществен интерес (недвижим имот например),  а отговорността на застрахования като гражданин, към трети лица за виновно причинените от него имуществени и неимуществени  щети. Такива щети възникват в резултат на небрежност и невнимание от страна на шофьорите. Обичайно те са счупена броня,  издраскан калник, а понякога и по-сериозни щети. С договора за застраховка "Гражданска отговорност" застрахователят може да се задължи да покрие в границите на определената в договора застрахователна сума ,отговорността на застрахования за неизпълнение на неговото договорно задължение.

"Гражданска отговорност" е задължителна застраховка съгласно законодателството  на Република България.

Договор за застраховка "Гражданска отговорност" е длъжно да  сключи всяко лице което птитежава моторно превозно средство което не е спряно от движение, управлява МПС при влизане на територията на Република България, когато няма валидна застраховка за България. Контролът за наличието на сключен договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите спрямо моторните превозни средства, които обичайно се намират на територията на Република България или на трети страни, се осъществява от органите на Министерството на вътрешните работи.

Лице което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, или управлява моторно превозно средство без наличието на такава се наказва със:
- глоба от 400-600лв. за физическо лице, а при повторно нарушение - 2000лв.
- имуществена санкция от 2000 до 5000лв. за юридическо лице, а при повторно нарушение - 10000лв.

Ако "Гражданска Отговорност" е това от което се нуждаете, се намирате на правилното място.

Какво покрива застраховка Гражданска отговорност?
Застраховката Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС покрива отговорността на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица  имуществени и неимуществени щети, за които са отговорни съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.


Лимити на отговорност по застраховка Гражданска отговорност
Лимитите на отговорност се определят от Комисията за финансов надзор. За 2014 г. те са както следва:

1) за вреди на имуществото  - до 2 000 000 лв за всяко събитие;

2) за имуществени и неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт:

- за всяко събитие при едно увредено лице - до 2 000 000 лв

- за всяко събитие при две или повече увредени лица - до 10 000 000 лв. 
 

Кой е застрахован по застраховка Гражданска отговорност?

 • Собственикът на МПС
 • Водачът
 • Държателят
 • Всички лица, които ползват застрахованото МПС на законово основание.

Какво да направим при застрахователно събитие по застраховка Гражданска отговорност?
На първо място е сигурността.  Включете аварийните светлини и поставете предупредителния триъгълник на най-малко 30 м. от превозното средство. На автомагистрали и пътища с разрешена скорост на движение над 80 км/ч предупредителният триъгълник се поставя на разстояние не по-малко от 100 м.
Уведомете КАТ www.i-kat.org, ако има пострадали лица и ако е необходимо  Бърза помощ или Пожарната. 
Задължително проверете документа предоставен Ви от компетентните органи, преди да поставите подписа си.
Имате възможност  да попълните Двустранен констативен протокол, (който Ви се предоставя когато сключите застраховка "Гражданска отговорност"), като се обадите на органите на КАТ www.i-kat.org за неговата заверка при следните случаи:

 1. при произшествието са причинени само леки материални щети (няма пострадали лица);

 2. няма увредено друго имущество, с изключение на двете превозни средства

 3. участват две превозни средства, които след произшествието са в състояние и имат право да се движат на собствен ход; 

 4. двамата участници са единодушни в мнението си за причините за ПТП и имат съгласие относно обстоятелствата, свързани с него;

 5. в произшествието не участва МПС с чуждестранна регистрация;

 6. двамата участници в произшествието не са употребили видимо алкохол или друго упойващо вещество и имат валидно свидетелство за управление на МПС

В седем дневен срок сте длъжни да уведомите писмено застрахователната компания  за обстятелства, които биха могли да доведат до щета по застраховка "Гражданска отговорност". Уведомяването се осъществява с подаване на писмено заявление (по образец)  или с молба в два екземпляра при съответния застраховател.
 
Полезни телефони : 
при събитие по застраховка "Гражданска отговорност".
 1. АРА Застрахователен брокер тел: (+359 2)  877 21 07; (+359) 888 323 614 - www.arabroker.coм
 2. Телефон за спешна помощ:  112
   

Съгласно ЗАПОВЕД  N:229 на Комисията за  финансов надзор от 02.12.2010 год:
"Застраховател или застрахователен посредник, предлагащи задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите да не предоставя при или по повод нейното сключване стока, услуга или облага под каквато и да е форма, както и да предлага бонуси и/или отстъпки, под каквато и да е форма, които не са предвидени в тарифата на съответния застраховател."
"При сключване на застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите застрахователен посредник да не предоставя комисионни, отстъпки, бонуси или други облаги в рамките на комисионното си възнаграждение".
 
И най-накрая, но не на последно място застраховката "Гражданска отговорност" е договор между две страни, който поражда задължения, както за застрахователната компания, така и за застрахования.
Съвета ни е да бъдете отговорни на пътя и знайте, че не сте сами на пътното платно. Това е поведението, което трябва да спазвате, за да не се налага да се сблъсквате с процедурите по предявяване на застрахователни претенции по "Гражданска отговорност".

Но все пак ако това се случи, АРА Брокер е на разположение за съдействие по вашата застраховка "Гражданска отговорност".