<< Назад

Ликвидация на щети по Каско - 2019

Ликвидация на щети по Каско - 2019

Направете запитване
(полетата със * са задължителни)

Ликвидация на щети по застраховка Каско и Гражданска отговорност.

Защо е важно да сте информирани?


Настъпването на застрахователно  събитие колкото и  нежелано  да бъде то  от  нас, е нещо неизбежно и за съжаление често срещано явление  напоследък. Процесът по възстановяване на щетите, при настъпило „ПТП”  отнема  ценно  за  вас време и усилия както, и добро познаване на нормативната база на застрахователните фирми с оглед оптимизация на застрахователната  услуга за която вие плащате. С натрупаният опит и добро сътрудничество между  нас „Ара Брокер" и застрахователните компании си поставяме задачата да ви спестим и минимизираме  това време и усилия при администрирането и обслужването на вашият  автомобил.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАВЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИЯ

При завеждане на претенция при застрахователно събитие в зависимост от вида на събитието при застрахователното дружество е необходимо да бъдат предоставени следните основни документи:

1. При ПТП:
- Полица Каско - оригинал;
- Свидетелство за регистрация на МПС;
- Свидетелство за управление на водача на МПС;

- Контролен талон към свидетелството за управление или АКТ - копие;
-
Талон за извършен Годишен Технически преглед;
- Протокол за пътнотранспортно произшествие от органите на "Пътна полиция - КАТ" или протокол от органите на досъдебно производство, или двустранен констативен протокол на участниците в ПТП - оригинали;
- Писмено удостоверение за взета от водача проба за алкохол, ако е отбелязано в протокола че е взета такава.
 
      2. При Пожар:
- Полица Каско - оригинал;

- Свидетелство за регистрация на МПС;
- Свидетелство за управление на водача на МПС;
- Талон за извършен Годишен Технически преглед;
- Служебна бележка от Противопожарна служба и пожаротехническа експертиза.

     3. При кражба или грабеж на цялото МПС:
-
Полица Каско - оригинал;
- Свидетелство за регистрация на МПС;
- Свидетелство за управление на водача на МПС;
- Талон за извършен Годишен Технически преглед;
- Служебна бележка от РПУ на МВР, в чийто район е настъпило събитието, удостовреяваща настъпването на събитието, ключове и дистанционни управления за алармената система и/или имобилайзер.
- При кражба на неподвижно монтирано аудиооборудване е необходимо да се представи отделящият се преден панел, ако разполага с такъв, както и документ от компетентните органи, удостоверяващ застрахователното събитие.

     4. При природни бедствия:
-
Полица Каско - оригинал;
- Свидетелство за регистрация на МПС;
- Свидетелство за управление на водача на МПС;
- Талон за извършен Годишен Технически преглед;
- Справка на местната Хидрометеорологична служба или представител на местната изпълнителна власт за метеорологичната обстановка в региона.

    5. При Злоумишлени действия:
-
Полица Каско - оригинал;
- Свидетелство за регистрация на МПС;
- Свидетелство за управление на водача на МПС;
- Талон за извършен Годишен Технически преглед;
- Протокол от компетентните органи, удостоверяващ застрахователното събитие

Полезни телефони : 
при настъпване на застрахователно събитие.
  1. АРА Застрахователен брокер тел: (+359 2)  877 21 07; (+359) 888 323 614 - www.arabroker.com
  2. Телефон за спешна помощ:  112
     

    *Застрахователните дружества запазват своето право да поискат  да бъдат предоставени и други документи освен посочените.

    ВАЖНО!!! ОСНОВНО ИЗИСКВАНЕ ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕТЕНЦИЯ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО Е СВОЕВРЕМЕННОТО   ОБЯВЯВАНЕ НА НАСТЪПИЛОТО СЪБИТИЕ.