<< Назад

Застраховка Каско - 2019

Застраховка Каско - 2019

Направете запитване
(полетата със * са задължителни)

Застраховка "Каско".


Застраховка Каско покрива щети на вашия автомобил по различни рискове посочени във застрахователния договор. Важно е да знаете, че този вид застраховка ще ви покрие и щетите на автомобила, дори когато вие, поради небрежност или по невнимание сте реализирали ПТП. Също така в Р. България, кражбата на автомобили е често явление, като за периода от 2007 до 2009 година са откраднати приблизително 15 000 автомобила. За да ви бъде възстановена стойността на автомила, е задължително да сключите застраховка Каско.

Какво покрива застраховката?

Покритието по застраховка Каско покрива вреди по застрахования обект, следствие от:

 • Пожар и природни бедствия
 • Пътно-транспортно произшествие (ПТП)
 • Кражба или грабеж на МПС
 • Щети на МПС от злоумишлени действия на трети лица
 • Щети, нанесени на МПС в паркирано състояние
 • Сблъскване с и/или удар от други физически тела (в случаите, когато това не е ПТП)
 • Разходи за пътна помощ 

Кой е застрахован по застраховка Каско?

Тази застраховка е доброволна и е предназначена за собствениците на всички видове МПС регистрирани на територията на Република България, съгласно Закона за движение по пътищата. Застраховат се моторни превозни средства и прикачените към тях ремаркета, полуремаркета или друга специализирана техника.
 

Какво да направим при застрахователно събитие по застраховка Каско?

При ПТП:
Незабавно да се уведомят органите на КАТ с цел издаване на протокол за ПТП, ако има пострадали лица!


Имате възможност  да попълните Двустранен констативен протокол, като се обадите на органите на КАТ за неговата заверка при следните случай:

 1. при произшествието са причинени само леки материални щети (няма пострадали лица);
 2. няма увредено друго имущество, с изключение на двете превозни средства
 3. участват две превозни средства, които след произшествието са в състояние и имат право да се движат на собствен ход; 
 4. двамата участници са единодушни в мнението си за причините за ПТП и имат съгласие относно обстоятелствата, свързани с него;
 5. в произшествието не участва МПС с чуждестранна регистрация;
 6. двамата участници в произшествието не са употребили видимо алкохол или друго упойващо вещество и имат валидно свидетелство за управление на МПС

При Кражба:
Веднага от узнаването да уведомите органите на МВР, след което веднага да уведомите брокера/ застрахователя, като до 24.00 часа на първия работен ден трябва писмено да уведомите застрахователната компания.

При Пожар:
Веднага да уведомите Пожарната служба и да изискате служебна бележка от тях. Веднага да уведомите брокера/ застрахователя, като до 24.00 часа на първия работен ден трябва писмено да уведомите застрахователната компания.

При природни бедствия:
Да изискате бележка от местната хидро-метеорологична служба, след което писмено да уведомите застрахователя в установения от всеки Застраховател срок, но не по-късно  

На каква сума е застраховано МПС:
Застрахователната сума по полицата е равна на действителната стойност на автомобила. Тя се определя по методика на Застрахователя, като може да бъде процент от стойността на автомобила в ново състояние за автомобили с дата на регистрация повече от 12 месеца преди настоящата дата, или да бъде равна на пазарната цена съответния автомобил. За автомобили с дата на регистрация до 12 месеца от датата на производство, определяща е фактурната стойност.

Полезни телефони : 
при събитие по застраховка "Каско".
 1. АРА Застрахователен брокер тел: (+359 2)  877 21 07; (+359) 888 323 614 - www.arabroker.com

 2. Телефон за спешна помощ:  112