<< Назад

Медицинска Застраховка - 2019

Медицинска Застраховка - 2019

Направете запитване
(полетата със * са задължителни)

"Медицинска" застраховка.

Застраховка "Помощ при Пътуване" е медицинска застраховка с асистанс при пътуване в чужбина на отделни физически лица, организирани туристически групи, както и  служители на фирми. При необходимост от неотложна медицинска или стоматологична  помощ по време на пътуване застраховката ви осигурява адекватна защита. По този начин в случай на нужда от помощ, вие получавате висококвалифицирана медицинска помощ.
Какво покрива застраховката?

 • Възникване на непредвидени и неотложни медицински разходи в следствие на настъпване на злополука;
 • Медицински преглед, изследвания, лечение и хирургическа намеса;
 • Лекарства и медицински средства;
 • Превозване по спешност с линейка на Застрахования, от мястото на настъпване на събитието, до най-близкото лечебно заведение за оказване на спешна и неотложна медицинска помощ;
 • Спешно зъболечение за отстраняване на силна болка или възпаление;
 • Медицинско транспортиране до Република България;
 • Репатриране в случай на смърт на Застрахования. 


Кой е застрахован?
Застраховат се български или чуждестранни граждани по време на пътуване или престоя им извън територията на Република България.
Застраховат се физически лица на възраст до 65 години. За лица над 65 години и лица, загубили трудоспособност до 50% застраховката се сключва при условия, които се договарят индивидуално с клиента.
Застраховката се сключва индивидуално или за цели групи лица. 

Какво да направим при застрахователно събитие?
Незабавно уведомете компетентните органи, асистанс компанията на спешният телефон, който се намира на вашата полица, за да получите напътствия за спешна медицинска помощ в съответната страна.

Полезни телефони :
 1. АРА Застрахователен брокер тел: (+359 2)  877 21 07; (+359) 888 323 614 - www.arabroker.com
 2. КАТ 165; (+359 2) 982 49 01; (+359 2) 982 49 02 - www.i-kat.org
 3. Телефон за спешна помощ:  112
 4. Спешна медицинска помощ:  150 - телефони и адреси www.medguide-bg.com/fer.htm
 5. Пожарна безопасност: 160 - www.nspbzn.mvr.bg/default.htm
 6. МВР София: 166; (+359 2) 987 77 77 - www.kat.mvr.bg
 7. Гражданска защита: 080020112 - cp-bg.org/news.php
 8. Български Червен Кръст: www.redcross.bg