<< Назад

Застраховка Живот - 2019

Застраховка Живот - 2019

Направете запитване
(полетата със * са задължителни)

Застраховка "Живот" - "Life Insurance"

Застраховка "Живот" е нещо, за което не всеки може да говори с комфорт, или дори да си мисли. Когато сме млади и жизнени ние се чувстваме безсмъртни. Неочаквана смърт на наш близък или роднина дори и не ни минава през ума.
Никога не е рано да започнеш да мислиш за сигурността на своето семейство в случай на неприятно събитие. Всички специалисти по застраховка "Живот" са единодушни, че колкото по-рано започнеш да мислиш за нея толкова по голям избор имаш и по-евтина може да бъде тя. Застраховка "Живот" е доброволна. Срокът за съответен вид застраховка „Живот” варира между 1 и 30 години.

Какво покрива застраховката?

 • При преживяване срока на застраховката застрахователната сума се изплаща на застрахования или на ползващите лица;
 • Смърт на застрахования през срока на застраховката;
 • Смърт в следствие на злополука;
 • Временна нетрудоспособност в следствие на злополука;
 • Трайна нетрудоспособност в следствие на злополука;
 • Разходи за лекарства и консумативи при злополука;
 • Разходи за лекарства и консумативи при заболяване
 • Болничен престой при злополука.
 • Други

Кой е Застрахован?
Застрахован по този вид полица може да е както сключващия договора - физическо лице, така и негови близки, или пък служители на фирмата, ако е юридическо лице. Застраховката се сключва върху живота и трудоспособността на едно или повече лица между 14 и 60 години, като при изтичане на срока на застраховката възрастта на застрахованото лице не трябва да надвишава 70 години.

Какво да направим при застрахователно събитие?
При настъпило застрахователно събитие трябва да бъде представено писмено уведомление по образец. То се подава от застрахования  или бенефицента по полицата. Представят се и допълнителни документи, удостоверяващи събитието. Уведомлението за щета следва да бъде подадено, съгласно сроковете посочени от съответния застраховател.

Полезни телефони :
 1. АРА Застрахователен брокер тел: (+359 2)  877 21 07; (+359) 888 323 614 - www.arabroker.com
 2. КАТ 165; (+359 2) 982 49 01; (+359 2) 982 49 02 - www.i-kat.org
 3. Телефон за спешна помощ:  112
 4. Спешна медицинска помощ:  150 - телефони и адреси www.medguide-bg.com/fer.htm
 5. Пожарна безопасност: 160 - www.nspbzn.mvr.bg/default.htm
 6. МВР София: 166; (+359 2) 987 77 77 - www.kat.mvr.bg
 7. Гражданска защита: 080020112 - cp-bg.org/news.php
 8. Български Червен Кръст: www.redcross.bg