<< Назад

Карго Застраховки - 2019

Карго Застраховки - 2019

Направете запитване
(полетата със * са задължителни)

"Карго" Застраховка

Обект на "Карго" застраховката е защита на товари по време на международни и вътрешни превози от загуба или увреждане. Полицата ще ви послужи да получите обезщетение в случай на загуба или увреждане на товара. Тя покрива товара независимо дали е транспортиран по суша, въздух или вода. Покритите рискове се определят в зависимост от спецификата на товара, опаковката, вида на превоза и дестинациите.

Какво покрива застраховката?
Застрахователните компании предлагат покрития съгласно следните  карго-клаузи:

Клауза  А - покрива всички възможни рискове от загуба или повреда по време на превоз БЕЗ война, стачки, бунт, банкрут, политически размирици, фалит, курсови разлики от стойността на борсата, умишлено действие или бездействие на застрахования, както и вредите от недостатъчна опаковка или непригодност на транспортното средство.
При тази клауза покрити рискове са пожар, експлозия, ПТП, природни бедствия и кражба.
Клауза В - покрива пожар, природни бедствия, земетресения, намокряне на товара, навлизане на вода в трюма, частична или пълна загуба на пакет от стоката.
Клауза С - специализирана, покритието е само експлозия, пожар, ПТП и пълна загуба. С тази клауза се застраховат стоки в наливно или насипно състояние.

Institute Cargo Clauses (A)-1.1.82
Institute Cargo Clauses (B)-1.1.82
Institute Cargo Clauses (C)-1.1.82
Клаузи „Пълно покритие” (А)-1.1.87
Клаузи „Ограничено покритие” (В)-1.1.87
Клаузи „Минимално покритие” (С)-1.1.87
Institute Cargo Clauses (Air)-1.1.82

Избор на  допълнителни клаузи като:

Institute Strikes Clauses (Cargo)-1.1.82
Institute War Clauses(Cargo) -1.1.82
Institute War Clauses (Air Cargo)-1.1.82
Institute Strikes Clauses (Air Cargo)-1.1.82
Institute War and Strikes Clauses -1.1.82
Institute Malicious Damage Clause-1/8/82
Institute War Clauses (sending by Post) -1.1.82


Специални клаузи при превоз на специфични товари:

Institute Frozen Food Clauses(A)-1.1.86
Institute Bulk Oil Clauses-1.2.83
Institute Commodity Trades Clauses (A)-5.9.83
Institute Jute Clauses-1.1.84
Institute Natural Rubber Clauses-1.1.84
Corn Trade F.P.A. Clauses-1.1.63
Institute Timber Trade Federation Clauses-1.4.86
Institute Frozen Meat Clauses(A)-1.1.86
Institute Frozen Meat Clauses(A) 24 Hours Breakdown-1.1.86
Bulk Oil Clauses -(Jan,1962) SP-13C
Institute FOSFA Trades Clauses (A)-1/7/85
Livestock Clause №1

Какво да направим при застрахователно събитие?
Веднага да уведомите Авариен комисар и да уточните, кога ще се извърши огледа по щетата. Веднага трябва да уведомите застрахователя - по възможност писмено, като го уведомите за застрахователното събитие и изискате от него необходимите Ви документи по застрахователната преписка.

Някой от необходимите документи са както следва:

 • Протокол от авариен комисар;
 • Полица оригинал;
 • Констативен протокол от превозвача;
 • Протестно писмо до превозвача;
 • Опаковъчен лист и спецификация на товара, ако има;
Полезни телефони :
 1. АРА Застрахователен брокер тел: (+359 2)  877 21 07; (+359) 888 323 614 - www.arabroker.com
 2. КАТ 165; (+359 2) 982 49 01; (+359 2) 982 49 02 - www.i-kat.org
 3. Телефон за спешна помощ:  112
 4. Спешна медицинска помощ:  150 - телефони и адреси www.medguide-bg.com/fer.htm
 5. Пожарна безопасност: 160 - www.nspbzn.mvr.bg/default.htm
 6. МВР София: 166; (+359 2) 987 77 77 - www.kat.mvr.bg
 7. Гражданска защита: 080020112 - cp-bg.org/news.php
 8. Български Червен Кръст: www.redcross.bg