<< Назад

Селскостопанска Застраховка - 2019

Селскостопанска Застраховка - 2019

Направете запитване
(полетата със * са задължителни)

"Селскостопанска" застраховка

Отглеждането на земеделски култури е специфична и рискована дейност, изложена на различни фактори, върху които човека може да окаже незначително влияние. Застраховката на земеделски култури покрива всички видове земеделски култури отглеждани с производствена цел. Не оставяйте на произвола на съдбата плодът на вашият труд.


Какво покрива застраховката?
Предмет на  застраховката  е реколтата от земеделски култури, трайни насаждения в плододаваща възраст (лозя и овошки), зеленчуци, медицински и етеричномаслени култури, отглеждани на открито или в парници.
Покритието по тази застраховка е срещу загуба от механични увреждания на земеделските култури, настъпили в резултат от следните рискове: 
 

 • Градушка;
 • Буря и проливен дъжд; 
 • Пожар; 
 • Осланяване; 
 • Измръзване/изтегляне. 

  Не се покриват загуби причинени от:
 • болести;
 • суша;
 • химикали и препарати;
 • гризачи, инсекти, диви и домашни животни и птици;
 • загуби в следствие на естествено отмиране на видовете.

  Застраховка на селскостопански животни
  Тази застраховка покрива риска от смърт или клане (убиване) по необходимост на животните в резултат от:
   
 • заразни болести;
 • счупване на кости при механичен удар;
 • пожар и природни бедствия;
 • унищожаване по необходимост на отглежданите от стопаните животни, птици, риба и зарибителен материал, пчелни семейства;
 • могат да се договорят и допълнителни покрития по застраховката, при индивидуални преговори със застрахователя.

  Застраховат се както отделни животни, така и всички животни от даден вид. Застрахователната сума за отделните видове животни и птици се договаря конкретно със застрахователната компания.

Какво да направим в случай на застрахователно събитие?
Незабавно уведомете компетентните органи (Ветеринарно медицинска служба, застрахователната компания).
При настъпването на събитието сте длъжни в определен от застрахователя срок да уведомите застрахователната компания в писмен вид. Съобщението трябва да съдържа датата на събитието и вида му. Уведомлението се приема срещу номер и дата от входящата поща.
Оценката на вредите се извършва от Експерт-ликвидатор на даденото застрахователно дружеството.

Полезни телефони :
 1. АРА Застрахователен брокер тел: (+359 2)  877 21 07; (+359) 888 323 614 - www.arabroker.com
 2. КАТ 165; (+359 2) 982 49 01; (+359 2) 982 49 02 - www.i-kat.org
 3. Телефон за спешна помощ:  112
 4. Спешна медицинска помощ:  150 - телефони и адреси www.medguide-bg.com/fer.htm
 5. Пожарна безопасност: 160 - www.nspbzn.mvr.bg/default.htm
 6. МВР София: 166; (+359 2) 987 77 77 - www.kat.mvr.bg
 7. Гражданска защита: 080020112 - cp-bg.org/news.php
 8. Български Червен Кръст: www.redcross.bg