"Пролет 2018"

Специални условия
за имуществени застраховки „Комфорт за дома“ и „Комфорт за бизнеса“ в ДЗИ с промоционални отстъпки от 45% до 65%. 


Нова клауза
„SOS за дома“, която осигурява 24-часовo съдействие или възстановяване на разходи за авариен ремонт с годишна застрахователна премия 9 лева без данък.


Медицинско застраховане в ДЗИ Best Doctors и „Добро здраве“ - 5% отстъпка. „ДЗИ BEST DOCTORS“ предоставя покритие за извършени по време на периода на покритие услуги и медицински разходи за лечение на заболявания и необходими медицински процедури. При „Добро здраве“ имате възможност за пакет Профилактика и Извънболнична и болнична медицинска помощ.


Застраховка „Живот“ в Уника - „UNIQA Four Shares“ за срок от 6 години с алтернативна възможност за осигуряване на краткосрочно вложение на свободни финансови средства с перспектива за печалба при осигурена гаранция. С включена опция за участие в реализирания доход от представянето на акциите на Google, Apple, Facebook, Microsoft.

Кампания „
ПРОЛЕТ

със застраховка „Каско“ на МПС

 

Период на Кампанията: 01 април 2017– 31 август 2017 г.

 

Обхват на Кампанията: всички застраховки „Каско“ на МПС, сключени в периода на кампанията;

 

Преференциални условия по Кампанията:

При щети по декларация или на паркинг, когато застрахованият няма и/или не може да представи документ, издаден от компетентните органи или двустранен протокол, удостоверяващ настъпването на застрахователното събитие, Застрахователят изплаща до 10 % от застрахователната сума по полицата за всяка щета, независимо от броя на щетите без документ, общо до 30% от застрахователната сума за срока на застраховката.

Първите две щети се ликвидират по условията на издадената полица (официален сервиз, доверен сервиз и/или експертна оценка).

 

Всяка следваща щета по реда на описаните по-горе условия се ликвидира съгласно действащите Общи условия, раздел II, чл. 19, (1) по Експертна оценка (без право на официален и/или доверен сервиз).

 

Кампания по Имуществено застраховане - до 31.08.2017 г.

 

Специални условия за застраховки „Комфорт за дома“ и „Комфорт за бизнеса“:

 

  • до 45% за застрахователни суми до 200 000 лв.
  • до 60% за застрахователни суми от 200 000 до 500 000 лв.
  • до 65% за застрахователни суми над 500 000 лв.

Бонус покритие „Разходи за временно настаняване”

 

Както и допълнителни избираеми покрития, някои от които са:

·         Земетресение; Чупене на стъкла; Гражданска отговорност за причинени имуществени вреди;

·         Кражба чрез взлом на движими имущества – самостоятелно или в комбинация с грабеж и/или кражба с техническо средство и др.

Бонус преференциални покрития в зависимост от избрания пакет, сред които:

·         За всички пакети – разходи за: отстраняване на последици от гасенето на пожар, експлозия на бойлер; временно настаняване в хотел или жилище пoд наем, разчистване и извозване, ограничаване на вредите при настъпило събитие; вещи лица;

·         За Предвидливост и следващи пакети – разходи за: откриване на тръбни инсталации и покриването им в случай на теч; щети при буря от паднали върху застрахованото имущество части от cгpaди, дървета, клони или носени от нея пpeдмeти;

·         За Сигурност и следващи пакети: щети по сградата (врати, прозорци, стени и др.) при опит за или извършване на кражба;

·         Подмяна на външни брави в случай на откраднат/загубен ключ – за полици с премия над 100 лева и други.

·            

·            

От април до юни включително.

 

 Кампания по застраховка

„ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА“

 

 Период на Кампанията:

01 април – 30 август  2017 г.

 

 Преференциални условия по Кампанията:

Застраховка „Финансова стабилност” за международен автомобилен превоз на пътници и товари .

Застраховка „Финансова стабилност” за вътрешен автомобилен превоз на пътници и товари .

 

 

Промоция на застраховка "У дома и щастлив"

Комбинирана полица "У дома и щастлив" , включва покритие по три основни застраховки:

"Имущество"

"Обща гражданска отговорност" (избираема)

"Злополука" (избираема)

Може да се сключи само застраховка "Имущество" или за максимално застрахователно покритие,се включи някоя от двете или двете избираеми застраховки - "Обща гражданска отговорност" и "Злополука".

Дава възможност да се разшири обхвата на застраховката,с три допълнителни покрития по избор Късо съединение/Токов удър,Пътуване,Домашен любимец.Отстъпки до 35 % .За всеки,сключил застраховка на имущество по Комбинирана полица "У дома и щастлив",се предоставя отстъпка в размер на 5 % по застраховка "Каско" на МПС.Промоцията е валидна до 31.12.2017г.

 

 

 

Промоционална отстъпка по застраховки „Домашно имущество“ – индивидуално и пакетно и „Имущество за малък и среден бизнес“, в размер на 20%, в сила 

 

  • Промоционална отстъпка по застраховки „Домашно имущество“ – индивидуално и пакетно и „Имущество за малък и среден бизнес“, в размер на 20%,

·         Промоционалната отстъпка е допълнителна към всички полагащи се по тарифа отстъпки.

 

Максималният размер на отстъпките, с включена промоционална отстъпка може да достигне до:

За индивидуални застраховки „Домашно имущество- до 60%.

За пакетни застраховки „Домашно имущество- до 50%.

За застраховки „Имущество за малък и среден бизнес“- до 55%.

 

Период на промоцията: от 03.04.2017 г.

 

 

Промоционалната отстъпка НЕ СЕ ОТНАСЯ до пакетна застраховка „ДОМ“ със застрахователна сума за недвижимо имущество по-малка от 30 000 лева (пакети А и Б за недвижимо имущество и следва да бъде премахната/изключена).

 

 

 

 

Кампания „Моят Дом”

Застраховка „Достъпната сигурност за дома”.

 

Застраховка „Достъпната сигурност - за дома” е комбиниран продукт с високо ниво на покрит риск и предлага избор между три нива на застрахователно покритие – пакети и индивидуални рискове.

-         с  20 % отстъпка от тарифата.

-         без   самоучастия.

-          

Застраховка „Жилища и домашно имущество” срещу Първи риск.

 

Предмет на застраховката са: сгради и/или намиращото се в тях движимо имущество.

Покритието по тази застраховка включва пълна загуба, частична вреда и/или разходи във връзка със застрахованото имущество, причинени от или вследствие на:

пожар, вкл. последиците от гасенето му, експлозия, мълния, сблъскване или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар.

-         С 20% отстъпка от премията.

-         без самоучастия.

 

 

Срок на Кампанията – от 04.05.2017 г. до 31.10.2017 г.

 

Промоция по застраховки „Помощ при пътуване в чужбина”, „Медицинска застраховка за чужденци в България” и „Професионална отговорност на превозвач – финансова стабилност”.

 

       1.Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” – 15 % допълнителна отстъпка за          всички лимити, покрития и възрасти. 

2.„Медицинска застраховка за чужденци в България” – 15 % допълнителна отстъпка, важаща за едногодишни, шестмесечни и тримесечни полици.

Отстъпката не се прилага за полици с валидност 7 дни.

3.Застраховка „Професионална отговорност на превозвач – финансова стабилност” – намаление на тарифните числа.

 

 

Промоцията е валидна от 04.05.2017г до 31.08.2017 г.