"Пролет 2019"

Специални условия
за имуществени застраховки „Комфорт за дома“ и „Комфорт за бизнеса“ в ДЗИ с промоционални отстъпки от 45% до 65%. 

Нова клауза „SOS за дома“, която осигурява 24-часовo съдействие или възстановяване на разходи за авариен ремонт с годишна застрахователна премия 9 лева без данък.

Медицинско застраховане в ДЗИ Best Doctors и „Добро здраве“ - 5% отстъпка. „ДЗИ BEST DOCTORS“ предоставя покритие за извършени по време на периода на покритие услуги и медицински разходи за лечение на заболявания и необходими медицински процедури. При „Добро здраве“ имате възможност за пакет Профилактика и Извънболнична и болнична медицинска помощ.

Застраховка „Живот“ в Уника - „UNIQA Four Shares“ за срок от 6 години с алтернативна възможност за осигуряване на краткосрочно вложение на свободни финансови средства с перспектива за печалба при осигурена гаранция. С включена опция за участие в реализирания доход от представянето на акциите на Google, Apple, Facebook, Microsoft.
Промоция на застраховка "У дома и щастлив"

Комбинирана полица "У дома и щастлив" , включва покритие по три основни застраховки:

"Имущество"

"Обща гражданска отговорност" (избираема)

"Злополука" (избираема)

Може да се сключи само застраховка "Имущество" или за максимално застрахователно покритие,се включи някоя от двете или двете избираеми застраховки - "Обща гражданска отговорност" и "Злополука".

Дава възможност да се разшири обхвата на застраховката,с три допълнителни покрития по избор Късо съединение/Токов удър,Пътуване,Домашен любимец.Отстъпки до 35 % .За всеки,сключил застраховка на имущество по Комбинирана полица "У дома и щастлив",се предоставя отстъпка в размер на 5 % по застраховка "Каско" на МПС.Промоцията е валидна до 31.12.2017г.

Промоционална отстъпка по застраховки „Домашно имущество“ – индивидуално и пакетно и „Имущество за малък и среден бизнес“, в размер на 20%, в сила 

  • Промоционална отстъпка по застраховки „Домашно имущество“ – индивидуално и пакетно и „Имущество за малък и среден бизнес“, в размер на 20%,

·         Промоционалната отстъпка е допълнителна към всички полагащи се по тарифа отстъпки.

 

Максималният размер на отстъпките, с включена промоционална отстъпка може да достигне до:

За индивидуални застраховки „Домашно имущество- до 60%.

За пакетни застраховки „Домашно имущество- до 50%.

За застраховки „Имущество за малък и среден бизнес“- до 55%.

Период на промоцията: от 03.04.2017 г.

  

Промоционалната отстъпка НЕ СЕ ОТНАСЯ до пакетна застраховка „ДОМ“ със застрахователна сума за недвижимо имущество по-малка от 30 000 лева (пакети А и Б за недвижимо имущество и следва да бъде премахната/изключена).