<< Назад

Застраховка имущество на промоция от ЗК Уника


Застраховка имущество на промоция от ЗК Уника

Направете запитване
(полетата със * са задължителни)

Застраховката комбинира три продукта в един – Застраховка на имуществото, Обща гражданска отговорност и Злополука.

Застраховка на имуществото можете да сключите, като изберете най-подходящата комбинация от рискове за Вашия дом, включени в три пакета – „Стандарт“, „Комфорт“ и „Престиж“.

Пакет „Стандарт”

-       Пожар, мълния, експлозия, имплозия, удар от летателен апарат или от предмет, паднал от него

-       Буря, пороен дъжд, градушка, уверждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед

-       Наводнение

-       Разходи за гасене на пожар, разчистване, демонтаж, монтаж и почистване

-       Разходи за транспорт на отпадъци и депониране

Пакет „Комфорт”

-       Пожар, мълния, експлозия, имплозия, удар отлетателен апарат или от предмет, паднал от него

-       Буря, пороен дъжд, градушка, уверждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед

-       Наводнение

-       Злоумишлени действия на трети лица, вандализъм

-       Авария на водопроводни, канализационни и паропроводни инсталации

-       Счупване на стъкла

-       Кражба чрез взлом, кражба чрез използване ба техническо средство

-       Грабеж

-       Щети по време на транспорт при смяна на адреса

-       Разходи за гасене на пожар, разчистване, демонтаж, монтаж и почистване

-       Разходи за транспорт на отпадъци и депониране

-       Разходи за установяване на причините и отстраняване на щетите по инсталацията при авария на водопроводна, канализационна и паропроводна изсталация.

Пакет „Престиж”

-       Пожар, мълния, експлозия, имплозия, удар отлетателен апарат или от предмет, паднал от него

-       Буря, пороен дъжд, градушка, уверждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед

-       Наводнение

-       Злоумишлени действия на трети лица, вандализъм

-       Авария на водопроводни, канализационни и паропроводни инсталации